AKCIA: NOVÉ DARČEKOVÉ ZMESI TERAZ V PREDAJI ODKAZ TU.

Halloweenská soutěž o poukaz

Obrázek

Halloweenska súťaž o poukaz

Chcete vyhrať kupón v hodnote 40€ na nákup na e-shope Plodyslnka?

Stačí, keď vyfotíte svoju strašidelnú tekvicu a vložte nám túto fotku do komentárov pre súťažný Halloweenskému príspevku na našom Facebooku. Fotka s najviac lajky sa stane víťazom kupónu v hodnote 40€.

Súťažiť môžete od piatku 22. 10. do 5. 11. 2021, kedy vyhlásime víťaza na našich sociálnych sieťach.
1) buďte fanúšikom našej stránky na Facebooku
2) vložte nám do komentára pod príspevok fotku tekvica a fotka s najviac lajky vyhrá poukaz

A to je všetko!


Ak budete našu súťaž zdieľať, budeme za to radi :)

Ak chcete získať trvalú zľavu 2%, tak sa registrujte.
Registrácia TU

 

Začiatok súťaže: 22.10.2021
Koniec a vyhlásenie súťaže: 5.11.2021
Výherca bude potom kontaktovaný správou, kde dostane darčekový poukaz ako zľavový kód na uvedenú hodnotu, ktorý bude možné uplatniť v eshope plodyslunce.cz do 31.12.2021.
Poukaz nie je možné zameniť za hotovosť, ani pri vrátení produktov.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Natural Pack group s.r.o., IČO: 28346416, 693 01 Starovice

Pravidlá súťaže na Facebooku
usporiadateľ súťaže
Natural Pack group s.r.o., so sídlom: Starovice 320, 69301 Starovice, IČO: 28346416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C vložka 62709 (ďalej len "usporiadateľ").
Doba a miesto konania súťaže
Súťaž prebehne na facebookových stránkach https://www.facebook.com/nutiescz a to v čase od 22.10.2021 do 5.11.2021.


Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Českej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj Facebook účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len "Súťažiaci"). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi alebo sú vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamom rade. Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb usporiadateľa.
Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi výslovný súhlas s použitím jeho fotografie a audiovizuálne nahrávky získaných počas odovzdania výhry. Fotografie a audiovizuálne záznamy môžu byť použité na marketingové účely.


Priebeh a princíp súťaže
Súťaž prebieha na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nutiessk. Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že nahrá fotografiu pod súťažný príspevok na Facebooku Plody Slnka. Zo všetkých fotografií, ktoré budú v čase ukončenia súťaže pod súťažným príspevkom, víťazí fotografie s najviac lajky. Víťaz získa poukážku na nákup na e-shope https://www.nuties.sk/ v hodnote 400€.


Oznámenie a odovzdanie výhry
Pre oznámenie výhry výhercovi sú vždy použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkom na jeho facebookovom profile. Výherca je zároveň zverejnený na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nutiessk u príslušného súťažného postu. Nereaguje Ak výherca na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej oznámenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa ako uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie.


Pravidlá súťažného príspevku
Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadatelia protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné správanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.
Usporiadateľ upozorňuje Súťažiaci, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutie bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného aj iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.


Ďalšie dôležité podmienky k súťaži
Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených súťažiacimi v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel súťažiacim je usporiadateľ oprávnený neumožniť účasť v súťaži, prípadne ho môže zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie usporiadatelia o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacemu inak zaviazaný. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné.
Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Facebook, doručenie správ či výhier. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných facebookových stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Facebooku.

Box s produkty v článku

Kešu natural W320 1 kg - AKCIA
17,89 € 10,49 €
   
-41 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK
Kešu orechy pražené solené 1 kg - AKCIA
16,44 € 10,49 €
   
-36 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK
Pistácie pražené solené 1 kg - AKCIA
16,76 € 14,79 €
   
-12 %
Doprava ZADARMO nad 40€
+ DARČEK

Další články